Mida siis on vaja -st piltide näitamiseks?
<script type="text/javascript" src="http://nagi.ee/services/stream/reigo"></script>
<script type="text/javascript">

		viimased pildid nagis:

		// size, limit
		Nagi.pics.show('s',3);

		// size
		// sq - square 75x75, t - tiny 128x128, s - small 250x250, 
		// m - medium 500x500, l - large 720x720, o - original

		või kindel vahemik:

		// size start limit
		Nagi.pics.showrange('s',4,3);

		start - 1-100, 1 - viimane pilt nagis
		limit - 1-100

		Või juhuslikud pildid:

		// size limit
		Nagi.pics.random('s',3);

		// Nagi logo - sama mis on lehe alguses
		Nagi.logo.show();

		// Nagi profiili pilt
		Nagi.profile.show();

		// Nagi profiili pilt koos nimega. Vaikimisi nimetüüp on "eesnimi perenimi"
		Nagi.profile.showWithName();

		// Nimi nagist. Vaikimisi nimetüüp on "eesnimi perenimi"
		Nagi.profile.showName();

		// Profiili nime kuju
		// fname - eesnimi, lname - perenimi, username - kasutajanimi
		// name - eesnimi perenimi (vaikimisi valik), full - eesnimi perenimi alias kasutajanimi
		Nagi.profile.setName('name');

		// lingi parameetrite seadmine *-i asemele siis logo, profile või pics
		Nagi.*.setA();

		// pildi parameetrite seadmine *-i asemele siis logo, profile või pics
		Nagi.*.setImg();

</script>
Profiili pilt: Nagi.profile.show();


Profiili pilt nimega: Nagi.profile.showWithName();


Profiilist nimi ja link profiilile: Nagi.profile.showName();


Juhuslikud 3 pilti viimasest 100-st: Nagi.pics.random('s',3);


Viimased 3 pilti: Nagi.pics.show('s',3);


3 pilti alustades 98-st pildist: Nagi.pics.showrange('s',98,3);
Lisame lisaks veel parameetrid:
Nagi.pics.setA('target="_blank"'); - et klikkamine avaks pildi uues aknas
Nagi.pics.setImg('style="border: 3px solid red"'); - pildile raam ümber
P.S. Kui kasutate mitut striimi korraga samal lehel, siis tuleks iga striimi jaoks operatsiooni korrata peale striimi aktiveerimist.


Erinevad striimid:

Striimimise parameetrid:
  • /start/N/ - alustades pildist striimist mis oleks järjenumbriga N (esimene on 0-s pilt). Vaikimisi on N = 0
  • /limit/M/ - mitu pilti javascripti panna. vaikimisi on M = 100
  • /sets/XXX/pass/YYY/ - parooliga albumi striimiseks

  • Näiteks:

    http://nagi.ee/services/stream/reigo/sets/368/start/5/limit/10/

    annab ablumist "Jüri" 10 pilti alates 6-ndast (sest loendus hakkab 0. pildist)

    P.S. mõistlik on kasutada alati võimalikult täpset vahemikku. Mida vähem pilte seda kiiremini näeb vaataja pilte. Kõigil ei ole kiiret arvutit ja interetti:)
Pildid albumist "Jüri".
	<script type="text/javascript" src="http://nagi.ee/services/stream/reigo/sets/368/"></script>
	<script type="text/javascript">
		// vajalik ainult mitme erineva striimi korral samal lehel - number on vahemikus 0-n
		// kus 0 on esimesena defineeritud striim ja n viimasena defineeritud striim
		Nagi.pics.setContext(1);

		// Või
		Nagi.pics.setContext(Nagi.pics.nextContext());

		// Võib vabalt ka kasutada kõikide striimide näitamiseks meetodit mis annab järjest defineeritud erinevad striimid:
		Nagi.pics.nextStream();
		// s.t. peale esimest väljakutsumist on aktiivne esimene striim, peale teist teine striim jne.
		

		// Lisaks võib striimi valikuks kasutada meetodeid:
		Nagi.pics.firstStream();
		Nagi.pics.lastStream();
		// mis aktiveerivad nagu nimest võib välja lugeda esimese või viimase striimi
		
		// kui pole teada kas näitama striime veel lehel on võib enne näitamist lisada kontrolli:
		if (false != Nagi.pics.nextStream()) {
			Nagi.pics.random('s',3);
		}
	
		// ja kõikide striimide näitamise saab teha lihtsa tsükliga:
		while (false != Nagi.pics.nextStream()) {
			Nagi.pics.random('s',3);
		}

		// juhuslikud 3 pilti viimati aktiveeritud striimist
		Nagi.pics.random('s',3);
	<script>


Pildid märksõnaga "kadri".
	<script type="text/javascript" src="http://nagi.ee/services/stream/reigo/keyword/kadri/"></script>
	<script type="text/javascript">

		// kolmas striim
		Nagi.pics.setContext(2); 

		// või
		Nagi.pics.setContext(Nagi.pics.nextContext());

		// kolm juhuslikku pilti
		Nagi.pics.random('s',3);
	<script>


Kasutaja populaarsemad pildid. Populaarsus on keskmine ülevaloldud aja suhtes s.t. vaatamist arv jagatud päevade arvuga.
	<script type="text/javascript" src="http://nagi.ee/services/stream/reigo/popular/"></script>
	<script type="text/javascript">

		// neljas striim
		Nagi.pics.setContext(3); 

		// või
		Nagi.pics.setContext(Nagi.pics.nextContext());

		// kolm esimest pilti ehk siis kõige populaarsemat
		Nagi.pics.show('s',3);

	<script>


Kasutaja enim vaadatatud pildid. Arvavasti suhteliselt muutumatu, kuna vanemate piltide vaatamiste arv on suure tõenäosusega suurim.
	<script type="text/javascript" src="http://nagi.ee/services/stream/reigo/total/"></script>
	<script type="text/javascript">

		// viies striim
		Nagi.pics.setContext(4); 

		// või
		Nagi.pics.setContext(Nagi.pics.nextContext());

		// kolm esimest pilti ehk siis kõige rohkem vaadatud pildid
		Nagi.pics.show('s',4);
	<script>


Kasutaja fotod mis on saanud enim kommentaare.
	<script type="text/javascript" src="http://nagi.ee/services/stream/reigo/comment/"></script>
	<script type="text/javascript">

		// kuues striim
		Nagi.pics.setContext(5); 

		// või
		Nagi.pics.setContext(Nagi.pics.nextContext());

		// kolm esimest pilti ehk siis kõige rohkem kommenteeritud pildid
		Nagi.pics.show('s',3);
	<script>


Täiesti juhuslikud kasutaja fotod.
	<script type="text/javascript" src="http://nagi.ee/services/stream/reigo/random/"></script>
	<script type="text/javascript">

		// seitsmes striim
		Nagi.pics.setContext(6); 

		// või
		Nagi.pics.setContext(Nagi.pics.nextContext());

		// random randomist:)
		Nagi.pics.random('s',3);
	<script>